Tất cả tin tức

Motadata Service Ops là gì?

25/072022

Motadata Service Ops là gì?

Services Ops về cơ bản là kết nối mọi người, quy trình và công nghệ phụ thuộc vào nhau để cho phép cung cấp dịch vụ thành công và làm cho trải nghiệm người dùng tốt hơn với tự động hóa, cộng tác và khả năng hiển thị giữa các phòng ban bị phân mảnh truyền thống.

Xem thêm >

ADINTEK