Tuyển dụng

Tuyển kỹ thuật IT - tư vấn dự án

20/072022

Tuyển kỹ thuật IT - tư vấn dự án

Tuyển dụng tháng 8 năm 2022 cán bộ tư vấn dự án, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về giải pháp an toàn thông tin và có kỹ năng trình bày, thuyết trình

Xem thêm >
Tuyển dụng nhân viên hỗ trợ kinh doanh

20/072022

Tuyển dụng nhân viên hỗ trợ kinh doanh

Tuyển dụng 02 nhân viên hỗ trợ kinh doanh lĩnh vực IT trong tháng 7, tháng 8 năm 2022 , ứng viên có kinh nghiệm về quản lý dự án và hồ sơ thầu là một lợi thế.

Xem thêm >
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

02/072022

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Tuyển dụng 02 nhân viên Sales trong tháng 7 và tháng 8 / 2022, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các khách hàng khối ngân hàng và khối doanh nghiệp lớn.  

Xem thêm >
Tuyển dụng Nhân viên kỹ thuật triển khai hệ thống IT

25/062022

Tuyển dụng Nhân viên kỹ thuật triển khai hệ thống IT

Trong tháng 8 -2022, chúng tôi có đợt tuyển dụng cán bộ kỹ thuật triển khai hệ thống công nghệ thông tin, ưu tiên các ứng viên có kiến thức nền tảng tốt về Security, Netowrking .

Xem thêm >
TUYỂN TECHNICAL LEADER (2-5 người)

25/062022

TUYỂN TECHNICAL LEADER (2-5 người)

TUYỂN TECHNICAL LEADER (2-5 người)

Xem thêm >
Tuyển nhân viên kỹ thuật ( 5-10 người)

25/062022

Tuyển nhân viên kỹ thuật ( 5-10 người)

Tuyển nhân viên kỹ thuật ( 5-10 người)

Xem thêm >

ADTECK