Tất cả tin tức

Motadata Patch Manager

29/072022

Motadata Patch Manager

Ứng dụng và Phần mềm của tổ chức rất dễ bị tấn công mạng. Motadata ServiceOps Patch Manager cho phép bạn giữ tất cả Hệ thống và Phần mềm của mình được Cập nhật và Hoạt động Hiệu quả, do đó Giảm Rủi ro Bảo mật.

Xem thêm >
Motadata Service Ops là gì?

25/072022

Motadata Service Ops là gì?

Services Ops về cơ bản là kết nối mọi người, quy trình và công nghệ phụ thuộc vào nhau để cho phép cung cấp dịch vụ thành công và làm cho trải nghiệm người dùng tốt hơn với tự động hóa, cộng tác và khả năng hiển thị giữa các phòng ban bị phân mảnh truyền thống.

Xem thêm >

ADINTEK