Tofino Xenon Security Appliance

23 /072022

Tofino Xenon Security Appliance

Các yêu cầu về điện, môi trường và hoạt động của SCADA và hệ thống điều khiển quá trình có thể làm cho các giải pháp bảo mật tập trung vào CNTT truyền thống không phù hợp với các mạng công nghiệp. Do đó, nhiều hệ thống quan trọng hoạt động với rất ít khả năng bảo vệ khỏi các sự kiện mạng ngẫu nhiên hoặc độc hại. Toàn bộ nhà máy đã bị tắt bởi một khóa USB bị nhiễm độc hoặc một thiết bị mạng được định cấu hình sai.

Thiết bị bảo mật Tofino Xenon (Tofino SA) lý tưởng cho các chuyên gia điều khiển vì nó là sản phẩm Plug-n-Protect ™, được thiết kế để cài đặt trong mạng trực tiếp mà không cần cấu hình trước, không thay đổi mạng và không có thời gian ngừng hoạt động của nhà máy. Nó cung cấp một cách đơn giản và hiệu quả về chi phí để tạo các vùng bảo mật - bảo vệ phù hợp cho các nhóm PLC, DCS, RTU, IED và HMI - theo khuyến nghị của Tiêu chuẩn ISA / IEC-62443.

ADTECK