ST Engineering Data Diode

23 /072022

ST Engineering Data Diode

ST Engineering Data Diode được thiết kế đặc biệt để truyền dữ liệu 1 chiều từ mạng OT sang mạng IT trong khi mạng OT vẫn giữ được an toàn tuyệt đối nhờ vào công nghệ Data Diod phân định rõ đường đi của dữ liệu đảm bảo các mối nguy hại như Virus, Malware không thể nào xâm nhập vào mạng OT trong khi dữ liệu từ mạng OT vẫn được truyền sang mạng IT.

ST Engineering Data Diode được thiết kế với độ tin cậy cao, đáp ứng các yêu cầu hoạt động nghiêm ngặt nhất.

Nó có thể đạt được thông lượng đầu cuối tối thiểu ít nhất 500 Mbps để truyền tệp, tỉ lệ file loss là 1/5M  và có thể truyền tệp có kích thước khác nhau (từ vài byte đến hơn 50GB). Nó cũng được tích hợp khả năng tự giám sát để thông báo cho người dùng trong trường hợp hiếm hoi xảy ra mất tệp hoặc gói tin.

ADTECK