Skybox Security là gì?

03 /082022

Skybox Security là gì?

Skybox cung cấp một nền tảng quản lý an ninh mạng được thiết kế để giải quyết các thách thức bảo mật trong các mạng lớn và phức tạp. Nhà cung cấp cho biết bằng cách tích hợp với 120 công nghệ mạng và bảo mật, Skybox ™ Security Suite cung cấp khả năng hiển thị toàn diện về bề mặt tấn công và bối cảnh cần thiết cho hành động được thông báo. Ngoài ra, nhà cung cấp cho biết phân tích, tự động hóa và thông minh của họ cải thiện hiệu quả và hiệu suất của các hoạt động bảo mật trong quản lý lỗ hổng và mối đe dọa cũng như quản lý tường lửa và chính sách bảo mật cho các tổ chức lớn nhất thế giới.

Skybox ™ Vulnerability Control hỗ trợ một cách tiếp cận có hệ thống, tập trung để quản lý lỗ hổng để giảm thiểu rủi ro một cách thông minh. Với khả năng hiển thị toàn bộ bề mặt tấn công và liên tục thông báo về mối đe dọa, Kiểm soát lỗ hổng bảo mật phân tích rủi ro trong bối cảnh tổ chức có lỗ hổng, mạng và hoạt động khai thác trong tự nhiên.

Skybox ™ Threat Manager hợp nhất các nguồn thông tin tình báo về mối đe dọa và phân tích và ưu tiên các lời khuyên trong bối cảnh bề mặt tấn công của tổ chức. Threat Manager tự động phân tích tác động tiềm ẩn của mối đe dọa và cung cấp hướng dẫn khắc phục, vì vậy các tổ chức có thể phản ứng với các mối đe dọa sắp xảy ra trong vài phút.

Skybox Security bao gồm 2 nhóm giải pháp (solution)

I. Security Policy Management 

Mục đích của giải pháp Quản lý các chính sách bảo mật là thu thập, chuẩn hóa và tối ưu hóa dữ liệu mạng và bảo mật để có khả năng hiển thị, kiểm soát và thông tin chi tiết toàn diện. Giải pháp bao gồm 3 module 

1. Firewall Assurance 

Quản lý rủi ro với việc quản lý tường lửa tập trung, tối ưu hóa chính sách và cải thiện cyber hygiene -vệ sinh mạng (bao gồm kiểm kê tất cả các thiết bị đầu cuối được kết nối với mạng, quản lý lỗ hổng bảo mật và vá phần mềm và ứng dụng)

2. Change Manager

Tự động hóa quy trình quản lý thay đổi để đánh giá rủi ro toàn diện.

3. Network Assurance

Hiện thị tolology hệ thống mạng phức tạp và phân tích rủi ro 

II. Vulnerability and Threat Management (Kiểm soát lỗ hổng bảo mật)

Hiểu rõ mức độ tiếp xúc thực sự của tổ chức với mục tiêu khắc phục lỗ hổng bảo mật ở nơi quan trọng nhất, chủ động giảm nguy cơ vi phạm.

1. Vulnerability Control

Các lỗ hổng được phát hiện, ưu tiên dựa trên điểm rủi ro dựa trên mức độ phơi nhiễm và tùy chọn khắc phục theo quy định.

2. Threat Intelligence

Xác định các lỗ hổng và giảm thiểu khả năng khai thác thông tin khi bị tấn công 

ADTECK