Skybox Firewall Assurance

12 /082022

Skybox Firewall Assurance

Các tổ chức cần đảm bảo rằng các chính sách bảo mật phù hợp  và tối đa hóa hiệu quả bảo mật của chúng. Nhưng vấn đề của các tổ chức là việc đầu tư nhằm mở rộng phạm vi  các mạng mở rộng và phát triển thì đồng nghĩa với việc các nhóm vận hành sẽ đau đầu vì quản lý nhiều thiết bị bảo mật khác nhau từ nhiều nhà cung cấp. Nếu không có giải pháp phù hợp nhằm tối ưu hóa việc quản lý tập trung các chính sách an ninh mạng, các nhóm CNTT không thể sử dụng hiệu quả các khoản đầu tư firewall hiện có và áp dụng các phương pháp tối ưu về firewall policy. Việc không thể kết nối và nhìn thấy rõ ràng này có nghĩa là các nhóm bảo mật firewall có nguy cơ phải đối mặt với các vấn đề tuân thủ, lỗi kiểm tra firewall và các cuộc tấn công mạng.

Skybox security firewall assurance đưa ra các công cụ quản lý quy tắc tường lửa tập trung cho phép báo cáo tuân thủ tốt hơn, tối ưu hóa firewall policy, quản lý chính sách đơn giản hóa và chứng nhận lại quy tắc, các tính năng chính như sau:

1. Quản lý tập trung firewall truyền thống và next-gen firewall

2. Quản lý đường đi của dữ liệu dễ dàng và hiệu quả

3. Tự động hóa và cải thiện các tác vụ về cyber hygiene bao gồm logging và cấu hình firewall

4. Dễ dàng tìm kiếm và loại bỏ các firewall policy bị che khuất

5. Tự động hóa quy trình firewall change management 

6. Thực hiện các phương pháp hay nhất về firewall security policy.

 

 

 

ADTECK