Seclab - Thiết bị bảo mật 2 chiều

23 /072022

Seclab - Thiết bị bảo mật 2 chiều

Các cuộc tấn công mạng và mức độ nghiêm trọng của nó tiếp tục gia tăng. Ở mỗi quốc gia, các hệ thống quan trọng phải tuân thủ các biện pháp an ninh nghiêm ngặt, áp đặt một hình thức cách ly vật lý nghiêm ngặt, trong khi nhu cầu kết nối đã trở nên thiết yếu.
Seclab kết hợp hai yêu cầu này bằng cách cho phép các cơ sở hạ tầng quan trọng đáp ứng các thách thức bảo mật khắt khe nhất đồng thời hưởng lợi từ các công nghệ mới trong quy trình kinh doanh của họ. Sự kết hợp này đảm bảo tính bảo mật toàn diện và cung cấp các cách an toàn để duy trì kết nối.

Để dữ liệu truyền từ LAN A tới LANB thì SebLab đã đưa ra giải pháp Secure Xchange Network với thiết bị Denelis (Còn được đăng ký với tên gọi DZ-Network), cho phép giao tiếp hai chiều thông qua giao thức TCP/UDP trong khi vẫn đảm bảo an ninh bằng cách xử lý dọn dẹp triệt để 4 lớp đầu tiên (Lớp vật lý truyền dẫn) trong mô hình OSI.

Seclab làm việc tốt với các hãng Siemen , Schneider.. 

ADTECK