Industrial Router 4G

Industrial E210 series
Liên hệ

Với LTE, WAN, LAN, Wi-Fi tốc độ cao và kết nối nối tiếp, Lantronix E210 được thiết kế cho các ứng dụng có nhu cầu kết nối không dây.

LANTRONIX MAESTRO E220 Series
Liên hệ

Với tốc độ cao 3G hoặc LTE, WAN, LAN, Wi-Fi và kết nối nối tiếp, E220 được thiết kế cho các ứng dụng doanh nghiệp có nhu cầu kết nối...

ADTECK