Oracle Audit Vault and Database Firewall 20

31 /082023

Oracle Audit Vault and Database Firewall 20

 

Oracle Audit Vault và Database Firewall (AVDF) giám sát hoạt động DB, quản lý tình trạng bảo mật,  giám sát hoạt động với khả năng hiển thị cấu hình bảo mật, quyền user, stored procedures, số lượng và nội dung các loại dữ liệu có trong DB.

Truy cập và khám phá

CSDL Oracle đánh giá cách dữ liệu được bảo vệ, tìm dữ liệu nhạy cảm của bạn và giám sát những người truy cập dữ liệu.

Khả năng đánh giá bảo mật cung cấp chế độ xem tổng thể được đơn giản hóa về cấu hình bảo mật cho tất cả các DB Oracle, cùng với các phát hiện bảo mật và rủi ro liên quan.

AVDF cũng xác định người dùng truy cập dữ liệu đó.

AVDF có thể xác thực trạng thái bảo mật phù hợp với dữ liệu nhạy cảm đó và phát triển các kế hoạch để giảm thiểu các nguy cơ.

 

Kiếm toán và theo dõi

AVDF tổng hợp dữ liệu kiểm toán/hoạt động vào Audit Vault - một kho lưu trữ an toàn nơi dữ liệu có sẵn để phân tích, tạo cảnh báo và báo cáo. Audit Vault nắm bắt hoạt động từ người dùng DB và ứng dụng. Nó cũng theo dõi số hàng được trả về từ các câu lệnh SQL SELECT để xác định các đánh cắp dữ liệu tiềm ẩn.

Ngoài ra, AVDF thu thập dữ liệu kiểm tra từ các bảng ứng dụng hoặc file kiểm tra và đưa một báo cáo duy nhất trên tất cả các nguồn.

Báo cáo và cảnh báo

AVDF cung cấp một công cụ báo cáo mạnh mẽ với hàng chục báo cáo có sẵn như đăng nhập/đăng xuất, truy cập và sửa đổi dữ liệu nhạy cảm, thay đổi stored procedure, v.v. Các báo cáo này có thể được lên lịch, tải xuống và lưu ra ngoài. Dữ liệu báo cáo có thể được lọc dễ dàng với các điều kiện khác nhau để đẩy nhanh quá trình điều tra sau sự cố.

Dashboard cung cấp thông tin chuyên sâu về audit, cung cấp chế độ xem toàn cảnh.

Ngăn chặn và bảo vệ

Cuối cùng, để ngăn chặn và bảo vệ các hoạt động trái phép trên DB, AVDF kiểm tra câu SQL trước khi nó đến DB. Chính sách tường lửa DB xác định xem SQL có thể được chuyển tiếp tới DB hay không hoặc liệu nó có bị chặn hay không. Tường lửa DB ghi lại hoạt động, chuyển tiếp các sự kiện đến Audit Vault để phân tích, báo cáo và cảnh báo.

Triển khai quy mô doanh nghiệp

AVDF Audit Vault Server có thể hợp nhất dữ liệu kiểm toán và các sự kiện tường lửa từ hàng nghìn DB, hệ điều hành và ứng dụng. Nó có thể được triển khai ở chế độ active/standby. Oracle ACDF 20 cho phép bạn giám sát DB đám mây và on premise trong một bảng điều khiển duy nhất. AVDF cung cấp cho bạn thông tin chuyên sâu về các hoạt động trên DB của bạn - ngay cả khi nhà cung cấp dịch vụ đám mây hoặc bên thứ ba khác quản lý các DB đó.

ADTECK