CMDB là gì và nó liên quan đến quản lý tài sản CNTT như thế nào?

27 /072022

CMDB là gì và nó liên quan đến quản lý tài sản CNTT như thế nào?

Là một tổ chức, chúng tôi đảm bảo học hỏi từ khách hàng của mình và chuyển giao việc học tập đó để xây dựng một sản phẩm tốt hơn. Đây là một chu kỳ liên tục giúp chúng tôi vượt lên trên các đối thủ cạnh tranh.

Theo kinh nghiệm của mình, chúng tôi nhận thấy rằng Cơ sở dữ liệu quản lý cấu hình (CMDB) là một chủ đề giả tưởng hoặc một cơn ác mộng đối với rất nhiều tổ chức.

Vì vậy, cái nào là tổ chức của bạn có? Ảo mộng hay ác mộng.

Điều chúng tôi có thể nói là CMDB có thể là một công cụ có giá trị nếu bạn bắt đầu sớm và có chiến lược về những gì cần bao gồm và cách quản lý nó.

 

CMDB-and-ITAM-1030x539-1.png (1030×539)

Tại sao tổ chức của bạn nên quan tâm đến CMDB?

Một lợi ích rõ ràng mà chúng tôi đã quan sát được là tiết kiệm chi phí do sử dụng tốt hơn các tài sản phần cứng và phần mềm.

Đây là những chủ đề rộng sẽ được đề cập trong blog này:

1. CMDB là gì?

2. CMDB so với Quản lý tài sản

3. Tại sao CMDB lại quan trọng đối với việc Quản lý tài sản hiệu quả?

1. CMDB là gì?

CMDB-Diagram-1030x539-1.png (1030×539)

Như bạn đã biết CMDB là viết tắt của Cơ sở dữ liệu quản lý cấu hình, thường được gọi là trái tim của bất kỳ hệ thống ITSM nào.

Tóm lại, CMDB là một kho lưu trữ thông tin về các thành phần tạo nên cơ sở hạ tầng CNTT của bạn. Các thành phần này thường được gọi là CI (các mục có thể cấu hình). Theo ITIL, CI là bất kỳ tài sản nào cần được quản lý cho mục đích cung cấp các dịch vụ CNTT.

Thông thường, CMDB bao gồm danh sách các TCTD, thuộc tính của họ và mối quan hệ giữa chúng.

Một trong những chức năng cốt lõi của CMDB là hỗ trợ các quy trình quản lý dịch vụ, chủ yếu là: Sự cố, Sự cố, Thay đổi, Giải phóng và Quản lý Tài sản.

2. CMDB so với Quản lý tài sản

CMDB-vs.-Asset-Management-966x1030-1.png (966×1030)

Nói về CMDB và quản lý tài sản gây ra rất nhiều nhầm lẫn vì hai thuật ngữ này có liên quan đến nhau về mặt khái niệm. Nhưng có sự khác biệt rõ ràng.

CMDB tập trung vào thông tin được sử dụng để quản lý tài sản khi chúng hoạt động trong môi trường CNTT. Nó liên quan đến việc xác định các thành phần của nội dung, nó được sử dụng để làm gì và nó được liên kết với các nội dung khác như thế nào.

Trong khi đó, Quản lý tài sản là một tập hợp các thủ tục như quản lý mua hàng, quản lý tài sản phần cứng, quản lý giấy phép phần mềm, quản lý hợp đồng, v.v. được sử dụng để quản lý toàn bộ vòng đời của tài sản từ khi mua sắm đến khi nghỉ hưu.

Sự khác biệt chính giữa CMDB và quản lý tài sản là CMDB bao gồm tài sản dưới dạng các hạng mục cấu hình (CI) trong khi trong quản lý tài sản, tài sản là các yếu tố riêng lẻ có giá trị tài chính cơ bản đối với một doanh nghiệp.

Mục đích của CMDB là có một cái nhìn toàn diện và đúng đắn về tất cả các tài sản CNTT trong một tổ chức. Điều này cho phép tổ chức quản lý tất cả tài sản ở một nơi thay vì xử lý từng tài sản riêng biệt. Điều này làm cho CMDB trở thành một công cụ thiết yếu trong việc thiết lập chiến lược quản lý tài sản hiệu quả.

3. Tại sao CMDB lại quan trọng đối với việc Quản lý tài sản hiệu quả?

Vì CMDB lưu trữ tất cả dữ liệu của các TCTD, tất cả các thành phần ITSM đều dựa vào đó để lấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài sản. Quản lý tài sản là một trong những thành phần ITSM yêu cầu CMDB thực hiện một số chức năng sau

  • Giữ một bản ghi của tất cả các thay đổi được thực hiện cho một tài sản.
  • Chuyển đổi đơn đặt hàng thành trường hợp tài sản thực tế.
  • Thực hiện chẩn đoán từ xa trên một tài sản.
  • Theo dõi tài sản từ khi mua đến khi thanh lý, theo từng giai đoạn.

Kết luận

Luôn nhớ rằng CMDB và quản lý tài sản có vai trò cụ thể, nhưng chúng cũng phụ thuộc lẫn nhau. Nếu không có CMDB thích hợp, bạn không thể có quản lý tài sản đáng tin cậy.

Vẫn còn, vật lộn với quản lý tài sản? Đã đến lúc chuyển sang Motadata ServiceOps ITSM mang đến cho bạn trải nghiệm quản lý tài sản hoàn chỉnh

ADTECK