Hệ Thống OOBM

Kiến trúc Hệ thống Quản trị đặc thù OOBM gồm có các đặc điểm chính sau:

  • Được đặt trên hạ tầng sẵn có của khách hàng tại TTDL và TTDL dự phòng nhằm đảm bảo tính sẵn sàng cao và có thể kết nối dễ dàng đến các thiết bị cần quản trị trong mạng dữ liệu; đồng thời được bảo vệ với chính sách bảo mật cao của Ngân hàng.
  • Sử dụng thiết bị máy chủ chuyển mạch vật lý, là hạ tầng của hệ thống, xây dựng hệ thống mạng riêng biệt, kết nối đến cổng quản trị của các máy chủ cần quản lý, đảm bảo việc giám sát, quản trị độc lập với hệ thống người dùng
  • Hệ thống sử dụng một kênh truyền tín hiệu riêng biệt để truy cập đến thiết bị và các KVM switch. Giải pháp OBB hoàn toàn độc lập với các ứng dụng, hệ điều hành của server và không tốn băng thông gây ảnh hưởng tới việc truyền dữ liệu của các thiết bị. Điều này cho phép các nhà quản trị có thể giám sát, điều khiển các thiết bị mạng bất kì lúc nào thậm chí cả những lúc thiết bị không hoạt động hoặc khi hệ thống mạng bị lỗi.
  • Với việc thiết kế theo mô hình sẵn sàng cao, sử dụng 2 thiết bị cho cùng 1 mục đích, hệ thống đảm bảo yêu cầu quản trị, giám sát thông suốt. Cùng với thiết kế kép ở cả TTDL và Dự phòng, yếu tố sẵn sàng của hệ thống lên tới 99.99 %.
  • Sử dụng kiến trúc mạng mô hình 2 lớp: Lớp quản trị tập trung và Lớp phân tán, với kết nối kép giữa các lớp switch; cũng như đến máy chủ, hệ thống quản trị OOB sẽ giúp duy trì kết nối đến các máy chủ cần quản trị.
  • Như vậy, hệ thống OOB vừa đảm bảo yếu tố độc lập trong vận hành, quản trị giám sát các node cần quan tâm; đồng thời thuận tiện trong triển khai, vận hành theo quy định của Ngân hàng.

ADTECK