Giải Pháp Đồng Bộ Hiển Thị

Mô Hình Kết Nối

 

Màn Hình Chân Đứng StandAlone Indoor Màn Hình Ghép (Video Wall) Màn Hình Ngoài Trời (Outdoor) Màn Hình Chuyên Dụng (Special Display) Bảng Điện Tử (Electronic Lable) Màn Hình Led (Led Display)
Phần mềm điều khiển trung tâm

Content Management

 • Author (Quản lý nội dung, người tạo tin)
 • Uploading content (Đăng tin, có thể đăng theo nhóm tin)
 • Creating playlist (Tạo kịch bản)
 • Scheduring (Tạo lịch hiển thị)

Device Management

 • Monitoring (Theo dõi hoạt động thiết bị đầu cuối)
 • Remote Control (Điều khiển từ xa)
 • Firmware update

 

Giải pháp quản lý các thiết bị hiển thị tập trung vào các giải pháp chính như sau:

1. Hiển thị nội dung:

 • Đồng bộ dữ liệu hiển thị

2. Quản trị nội dung:

 • Quản lý thông tin thời gian thực
 • Lập lịch phát nội dung liền mạch
 • Tùy chỉnh nội dung phù hợp với nhu cầu từng đơn vị
 • Dễ dàng sử dụng và chỉnh sữa các bản mẫu (templates) có sẵn trong thư viện
 • API custom application (tùy chỉnh API đối với các ứng dụng sẵn có)
 • Display customized Logo (thay đổi Logo đơn vị khi hiển thị nội dung)

3. Quản lý thiết bị đầu cuối

 • Quản lý thiết bị online/offline

4. Tính bảo mật

 • Hệ thống có tính bảo mật cao đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn bảo mật hiện hành

Danh mục thiết bị cần trang bị:

1. Tại Datacenter

 • 01 Server content management
 • 01 Server database
 • 02 License windows server license
 • 01 License SQL 2008/2012/2016

2. Tại các điểm nhánh

 • Display panel
 • Accessories

 

 

 

ADTECK